Zakończyliśmy kurs Świątynia! Piękny czas zastanowienia się nad swoim ciałem, emocjami, rozumem i duszą, jako miejscem świętym, w którym mieszka Duch Boży.

Dzięki głoszonym konferencjom skupiliśmy się na poszczególnych sferach naszego istnienia i zostaliśmy zachęceni do rozwoju poprzez miłość do siebie, Boga i bliźniego.

Kurs organizowaliśmy przy wsparciu i udziale Marty (autorki całości) i Piotra ze wspólnoty Miłość i Łaska Chrystusa z Bielska-Białej. Dziękujemy!

Share This