Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza jest posługą podejmowaną z osobistym udziałem osoby, która chce prosić Pana, aby uzdolnił ją do przyjęcia łask, które On sam już dla niej przygotował. W modlitwie tej z wiarą i ufnością stajemy wspólnie przed naszym Panem – Jezusem Chrystusem i pomagamy osobie proszącej pełniej otworzyć ją na działanie Jego łaski, mając pewność, że On – dawca wszelkiego dobra, w swojej nieskończonej miłości, według swego bogactwa zaspokoi wszystkie jej potrzeby (Flp 4, 19).
Podczas modlitwy wsłuchujemy się w głos Pana i dajemy się prowadzić Jego Duchowi, aby jeszcze bardziej jednoczyć się z  Jego wolą, która zawsze chce największego dobra dla każdego człowieka.

Modlitwy wstawiennicze odbywają się bezpośrednio po wtorkowych spotkaniach Wspólnoty w kościele w Chwałowicach – najczęściej jest to pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Aby skorzystać z modlitwy wstawienniczej należy :

  • o ile to możliwe ( tzn. jeśli nie ma trwałych przeszkód ) – skorzystać wcześniej z sakramentu pokuty,
  • mieć pragnienie powierzenia swojej sprawy ( intencji ) Panu, aby On sam się nią zajął,
  • podejść bezpośrednio po spotkaniu modlitewnym do kapłana, lidera lub osób odpowiedzialnych za diakonię wstawienniczą i poprosić o modlitwę.

W szczególnych przypadkach ( np. choroba uniemożliwiająca przyjazd do kościoła) można prosić o modlitwę wstawienniczą poza kościołem ( np. w domu czy szpitalu ) – w tym celu należy skontaktować się odpowiednio wcześnie z kapłanem lub odpowiedzialnym za diakonię.

Modlitwa wstawiennicza niesie ze sobą wiele łask. Trzeba pamiętać, że nie wiąże się ona z żadnym magicznym spełnianiem próśb i życzeń. Jej skutkiem może być nie tylko uzdrowienie fizyczne, czy psychiczne, ale przede wszystkim głęboka przemiana serca, nawrócenie uczynione mocą Pana Jezusa oraz tworzenie z Nim coraz ściślejszej relacji.

Share This