Diakonia modlitewna odpowiedzialna jest za prowadzenie modlitw podczas spotkań Wspólnoty, czuwań i kursów. Podczas swoich spotkań posługuje prorocko i rozeznaje, co Duch Święty mówi całej Wspólnocie.  Odpowiedzialna: Aneta Malina

 

Diakonia muzyczno – uwielbieniowa dba o oprawę muzyczną podczas spotkań, czuwań i kursów. Współdziała z diakonią modlitwy. Odpowiedzialna: Patrycja Siwica

 

Diakonia techniczna dba o nagłośnienie i projekcje na spotkaniach i kursach, troszczy się o sprzęt wspólnotowy. Odpowiedzialny: Damian Biadacz

 

Diakonia gospodarcza przygotowuje agapy, posługuje podczas kursów, dba o zaopatrzenie wspólnoty. Odpowiedzialna:Joanna Szweda

 

Diakonia omadlania wspólnoty modli się w intencjach przekazywanych Wspólnocie, podejmuje posty w jej intencji, omadla kursy i czuwania. Odpowiedzialni: Joanna i Aleksander Czech

 

Diakonia miłosierdzia podejmuje rozmaite dzieła miłosierdzia na rzecz Wspólnoty i poza nią, rozeznaje potrzeby Wspólnoty w zakresie służby bliźniemu. Organizuje pomoc dla osób ubogich i samotnych, posługuje wśród chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Karnym. Odpowiedzialni: Leszek Sura, Hanna Sura

 

Diakonia wstawiennicza posługuje modlitwą wstawienniczą, czyli modli się za konkretnego człowieka w przynoszonych przez niego intencjach. Podejmuje posługę po wtorkowych spotkaniach w Chwałowicach, w czasie kursów, czuwań i rekolekcji. Odpowiedzialni: Stella i Damian Madeja

 

Diakonia wychowawcza zapewnia opiekę oraz formację dostosowaną do wieku dzieci, które przychodzą wraz ze swoimi rodzicami na spotkania Wspólnoty (jedno spotkanie w miesiącu). Odpowiedzialna: Katarzyna Biadacz

 

Diakonia liturgiczna przygotowuje oprawę liturgiczną Eucharystii sprawowanych we Wspólnocie, dba o formację liturgiczną członków Wspólnoty. Odpowiedzialny: Dawid Keller

 

Diakonia Słowa rozprowadza wartościową literaturę religijną. Odpowiedzialna: Danuta Jasińska

Share This