Kochani!

Ze względu na nowe obostrzenia i zalecenia kurii bardzo prosimy o szczególne dostosowanie się do wskazań, według których w chwałowickim kościele mogą przebywać 42 osoby (po jednej osobie w ławce, we wskazanym miejscu).

Prosimy, by osoby, które się nie są zapisane, uczestniczyły w spotkaniu on-line.

Chcemy być posłuszni zaleceniom Arcybiskupa, dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się. 🙂

Share This