Dziś na Eucharystii 7 osób po trzyletniej kandydaturze zawarło przymierze “z braćmi i siostrami we Wspólnocie Jezusa Miłosiernego”. Cieszymy się ogromnie!

Drugim powodem do radości była obecność 26 kolejnych osób, które przystąpiły do kandydatury. Przed nimi 3 lata poznawania WJM i formacji przed podjęciem decyzji o przymierzu.

107 osób z kolei odnowiło przymierze i potwierdziło chęć przynależności do WJM. To wspaniałe, że na kolejny rok tyle osób chce utożsamić się ze Wspólnotą Jezusa Miłosiernego!

I ostatnia liczba – 40 osób kontynuuje kandydaturę na II lub III roku.
Sama radość!

I za to wszystko: CHWAŁA PANU!

Share This