Anno Domini 2017 przeszedł do historii! Co działo się w naszej Wspólnocie? Jak zawsze dużo!

 • 38 spotkań wtorkowych
 • 6 kursów Nowe Życie (5 w Chwałowicach, jeden w Katowicach) – w sumie ok 250 uczestników
 • 2 kursy Emaus – w sumie około 120 uczestników
 • kurs Jan – 50 uczestników
 • kurs Alpha – 6 punktów dla dorosłych + Alpha dla młodzieży.
 • weekend Alpha na Górze św. Anny – 760 uczestników!
 • drugie Rekolekcje WJM, głoszone przez o. Wita Chlondowskiego OFM i Wspólnotę Zacheusz
 • seminarium Odnowy Wiary – prowadzone przez nas w Radoszowach oraz pomoc przy SOW w Wodzisławiu
 • kolędowanie na rybnickim Rynku
 • czuwanie w Chybiu
 • dwa wyjścia do kina – “Chata” i “Sprawa Chrystusa”
 • Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Katowickiej
 • Odpust WJM
 • czuwanie przed Uroczystością Pięćdziesiątnicy
 • agapa na zakończenie roku
 • Koronka na ulicach miast
 • ewangelizacja podczas misji w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
 • udział w Dniu Jedności SNE
 • bierzmowanie w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu (przygotowania prowadziła Diakonia Miłosierdzia).
 • 4 spotkania z gośćmi w ramach nowego cyklu
 • początek realizacji transmisji internetowych z Eucharystii i innych ważnych wydarzeń Wspólnoty.

… oraz niezliczona ilość Bożych łask i darów Ducha Świętego a także zupełnie niepoliczalny ogrom dobra płynącego z zaangażowania każdego z nas! Bogu niech będą dzięki! I… zaczynamy Nowy Rok! ?

Share This