Jeżeli pragniesz

  • zawrzeć przymierze z braćmi i siostrami we Wspólnocie, bo właśnie skończyłeś trzyletnią kandydaturę
  • odnowić przymierze z braćmi i siostrami we Wspólnocie

koniecznie (!!!) wypełnij poniższy formularz. Jest to dla nas informacja, że chcesz na kolejny rok związać się z WJM i Wspólnota może na Ciebie liczyć.

Jeżeli kontynuujesz kandydaturę, również wypełnij formularz. W ten sposób dasz nam pewność, że nadal chcesz się formować w dotychczasowej grupie.

Jeżeli nie chcesz w tym roku odnawiać przymierza // wchodzić w przymierze, zostajesz Przyjacielem Wspólnoty, a w przyszłym roku możesz zmienić swoją decyzję. 🙂

Formularz należy wypełnić nieprzekraczalnie do 22 września do godz. 24:00. http://zapisy.jezusmilosierny.pl/event/123

5 października na Eucharystii nastąpi uroczyste przyjęcie nowych członków do Wspólnoty oraz odnowienie dotychczasowego członkostwa. Wówczas także poznamy swoich nowych animatorów i składy grupek.

Share This