Jak co roku nasza Wspólnota otwiera się na nowe osoby,pragnące dołączyć do nas w sposób oficjalny. Wszyscy sympatycy, którzy wyrażą taką wolę, zostaną włączeni do trzyletniej kandydatury Wspólnoty.

Kandydatura jest pierwszym etapem udziału w formalnych strukturach Wspólnoty Jezusa Miłosiernego. Kandydaci zostają włączeni do grup formacyjnych, mogą również posługiwać w diakoniach (Więcej o diakoniach TUTAJ).

Zobowiązania, których podejmują się kandydaci:

  • Codzienna modlitwa Słowem Bożym;
  • Częste i pełne uczestnictwo w Eucharystii;
  • Comiesięczna spowiedź;
  • Udział raz w roku w rekolekcjach lub kursach organizowanych przez SNE
  • Udział w spotkaniach formacyjnych małej grupy (raz w miesiącu – grupy zostaną dobrane wiekowo);
  • Udział w spotkaniach modlitewnych wspólnoty (co tydzień);
  • Udział w minimum jednej diakonii (adoracji – modlitwa za wspólnotę);
  • Szczególne oddawanie czci Bożemu Miłosierdziu (w dowolny sposób)
  • Dawanie świadectwa;

Osoby te wejdą w głęboką relację pomiędzy sobą i Bogiem. Będą objęci wzajemną modlitwą i wspólnie będą wzrastać w Bogu. Po trzyletniej kandydaturze będą mogły wejść w przymierze z braćmi i siostrami ze Wspólnoty.

Kandydatem automatycznie przestaje być osoba, która nie uczestniczy systematycznie w spotkaniach modlitewno-formacyjnych i w grupie dzielenia.

Deklaracje wypełniamy w wersji elektronicznej.

Przyjęcie do kandydatury nastąpi podczas Eucharystii wspólnotowej 3 listopada.

http://zapisy.jezusmilosierny.pl/event/120

Spotkania modlitewne odbywają się we wtorek o godzinie 19.00 w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach lub w parafii św. Brata Alberta Rybniku-Kamieniu (wg planu umieszczonego w kalendarzu).

 

Share This