“Życzymy Wam zdrowia! Bo ono jest najważniejsze!”
Czy na pewno…?
My na kolejny rok życzymy Wam (i sobie) błogosławieństwa. Bo ‘błogosławiony’ to ‘szczęśliwy’.
A Bóg – jako dobry Tata – chce szczęścia każdego z nas.
Trzymajmy się słów, które padają dziś w Kościele. Rozsiewajmy je wokół. Przyjmujmy. Żyjmy nimi.
BŁOGOSŁAWIONEGO ROKU 2021!
😇
  • Facebook
☺️
  • Facebook
🙏
  • Facebook
Share This