Dziś Agnieszka przypomniała nam, co jest głównym zadaniem Kościoła (ewangelizacja!!!) i co to znaczy ewangelizować.

Głoszenie Ewangelii to głoszenie miłości – Boga do ludzi i człowieka do człowieka. To jedyne i główne zadanie Kościoła, dane mu przez Jezusa. To dzielenie się żywym doświadczeniem Boga w swoim życiu.

My – jako Kościół i WJM – ewangelizujemy i jesteśmy ewangelizowani, a pomaga nam w tej misji SESA – Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja. Szkoła daje nam narzędzia do głoszenia Jezusa żywego wszystkim, którzy stają na naszej drodze. Zachęca do dzielenia się doświadczeniem Bożej miłości zawsze i wszędzie (np. poprzez kursy). Uczy, jak dawać świadectwo.
Jesteśmy częścią pięknej, międzynarodowej społeczności, która chce dzielić się Jezusem z innymi.

Głosząca przypomniała nam także kilka zasad obowiązujących wewnątrz struktur Szkoły:

  1. Formujemy się poprzez uczestnictwo w kursach SESA. Nowe Życie, Emaus i Jan to podstawa.
  2. Jednak nie częściej niż 1 kurs na 6 miesięcy.
  3. Ewangelizujemy tam, gdzie jesteśmy posłani. Pierwszym takim miejscem jest rodzina.
  4. KE-KA-KO – kerygmat – charyzmat – koinonia (wspólnota) to podstawa.
  5. Każdy kurs SESA w każdym miejscu na świecie przekazuje te same treści. Nie ma zatem znaczenia, gdzie uczestniczę w poszczególnych kursach. Muszę to natomiast zgłosić animatorowi lub liderowi swojej wspólnoty.

 

Share This