O nas

Wspólnota Jezusa Miłosiernego jest miejscem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, a także szczególną przestrzenią ewangelizacji, czyli głoszenia prawdy o Jezusie – Bogu Żywym.

Celem naszego działania jest przybliżanie ludziom rzeczywistości zbawienia poprzez osobiste doświadczenie i pogłębioną relację z Jezusem Chrystusem – jedynym Panem i Zbawicielem.

Członkami Wspólnoty są osoby, które zawarły przymierze ze Wspólnotą, chcąc razem postępować na drodze do świętości. Przygotowujemy się do zawarcia przymierza poprzez trzyletnią kandydaturę. Nasze spotkania są otwarte także dla sympatyków, czyli osób, które jeszcze nie zdecydowały się na przystąpienie do Wspólnoty.

Formujemy się poprzez udział w cotygodniowych spotkaniach Wspólnoty, spośród których najważniejsza jest Eucharystia przeżywana w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Ponadto wzrastamy poprzez uczestnictwo w małych grupach, posługę w diakoniach, udział w kursach Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja oraz codzienną, osobistą modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.

Konkretne posługi w naszej Wspólnocie podejmujemy poprzez działanie w diakoniach, dzięki którym każdy z nas może znaleźć przestrzeń do zaangażowania we wspólne dzieło. Więcej informacji o działalności poszczególnych diakonii można znaleźć TUTAJ.

Troską Wspólnoty jest ewangelizacja. Nie możemy nie mówić o Tym, Którego obecności doświadczamy. Trwanie we wspólnocie ułatwia nam realizację tego pragnienia poprzez prowadzenie otwartych spotkań modlitewnych, posługę modlitwą wstawienniczą, organizowanie seminariów odnowy wiary, kursów Alpha, kursów SESA i innych dzieł ewangelizacyjnych oraz poprzez osobiste świadectwo życia w miejscach, do których Pan nas posyła.

Należymy do Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) – międzynarodowej sieci wspólnot, działającej od 1980 roku, której misją jest ewangelizować z mocą, aby przynosić obfity i trwały owoc. Celem SESA jest odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, który nas posyła, by nieść Ewangelię aż po krańce ziemi, formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia.

Wspólnota działa na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca.
Opiekę duszpasterską sprawuje ks. Robert Rosiak, a liderem świeckim jest Franciszek Kucharczak.

Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 19:00 w parafiach w Chwałowicach lub Kamieniu – LINK.