Typowy rozkład spotkań w naszej Wspólnocie:

I wtorek – CHWAŁOWICE – MSZA ŚWIĘTA. Nasze absolutnie najważniejsze spotkanie i podstawa naszej aktywności we Wspólnocie. Po Eucharystii okazja do modlitwy wstawienniczej.

II wtorek – KAMIEŃspotkanie formacyjne (czyli spotykamy się w salkach wg roczników), a po nim modlitwa w kościele. Nie będzie modlitw wstawienniczych.

III wtorek – CHWAŁOWICEspotkanie z zaproszonym gościem (wszystkie roczniki razem, w kościele), po nim modlitwa, a po zakończeniu okazja do modlitwy wstawienniczej. Podczas tych spotkań zapewniona zostanie opieka nad dziećmi.

IV wtorek – KAMIEŃ – spotkanie formacyjne (czyli spotykamy się w salkach wg roczników), a po nim modlitwa w kościele. Nie będzie modlitw wstawienniczych.

ew. V wtorek – CHWAŁOWICE  – spotkanie formacyjne (czyli spotykamy się w salkach wg roczników), a po nim modlitwa w kościele, po zakończeniu okazja do modlitwy wstawienniczej.