Osoby potrzebujące modlitwy wstawienniczej proszone są o kontakt z ks. Robertem lub Kasią i Grzegorzem Bienek.

Warunkami koniecznymi do odbycia modlitwy wstawienniczej są:

1. Stan łaski uświęcającej. Każda osoba, zabiegająca o modlitwę wstawienniczą, powinna być po spowiedzi. Dobrze, jeśli jest to spowiedź generalna.

2. Rozmowa, przeprowadzana z każdą osobą, nad którą modlimy się wstawienniczo. Ma ona służyć głębokiemu zapoznaniu się z intencją; prowadzona jest przez kapłana. Podczas tej rozmowy, osoba prosząca o modlitwę wstawienniczą opisuje swój problem i intencję, dlatego też powinna się do niej odpowiednio przygotować.

3. Osobisty udział. Aby przystąpić do modlitwy wstawienniczej, konieczny jest osobisty w niej udział. Istotna jest także własna, nieprzymuszona przez nikogo wola wzięcia udziału w modlitwie.

Modlitwa wstawiennicza niesie ze sobą wiele łask. Trzeba pamiętać, że nie wiąże się ona z żadnym magicznym spełnianiem próśb i życzeń. Jej skutkiem jest nie tylko uzdrowienie fizyczne, czy psychiczne, ale przede wszystkim głęboka przemiana serca, nawrócenie uczynione mocą Pana Jezusa.