Diakonia modlitewna odpowiedzialna jest za prowadzenie modlitw podczas spotkań Wspólnoty, czuwań i kursów. Podczas swoich spotkań posługuje prorocko i rozeznaje, co Duch Święty mówi całej Wspólnocie.  Odpowiedzialna: Justyna Wójcik.

 

Diakonia muzyczna dba o oprawę muzyczną podczas spotkań, czuwań i kursów. Współdziała z diakonią modlitwy. Odpowiedzialna: Natalia Mandera.

 

Diakonia techniczna dba o nagłośnienie i projekcje na spotkaniach i kursach, troszczy się o sprzęt wspólnotowy. Odpowiedzialny: Tomasz Buchalik.

 

Diakonia gospodarcza przygotowuje agapy, posługuje podczas kursów, dba o zaopatrzenie wspólnoty. Odpowiedzialna: Maria Mandera.

 

Diakonia omadlania wspólnoty modli się w intencjach przekazywanych Wspólnocie, podejmuje posty w jej intencji, omadla kursy i czuwania. Odpowiedzialni: Danuta i Marian Piejkowie.

 

Diakonia miłosierdzia podejmuje rozmaite dzieła miłosierdzia na rzecz Wspólnoty i poza nią, rozeznaje potrzeby Wspólnoty w zakresie służby bliźniemu. Organizuje pomoc dla osób ubogich i samotnych, posługuje wśród chorych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Karnym. Odpowiedzialni: Urszula i Bernard Labuskowie.

 

Diakonia wstawiennicza posługuje modlitwą wstawienniczą, czyli modli się za konkretnego człowieka w przynoszonych przez niego intencjach. Podejmuje posługę po wtorkowych spotkaniach w Chwałowicach, w czasie kursów, czuwań i rekolekcji. Odpowiedzialna: Karina Latosik.

 

Diakonia liturgiczna przygotowuje oprawę liturgiczną Eucharystii sprawowanych we Wspólnocie, dba o formację liturgiczną członków Wspólnoty. Odpowiedzialny: Zbigniew Szurek.

 

Diakonia Słowa rozprowadza wartościową literaturę religijną. Odpowiedzialni: Izabela i Kazimierz Karwotowie.

 

Diakonia Młodych formuje młodzież i posługuje na spotkaniach WJM Young. Odpowiedzialna: Barbara Podleśny.

 

Diakonia medialna dba o przygotowanie plakatów promujących wydarzenia, obsługuje stronę internetową oraz media społecznościowe WJM. Odpowiedzialny: Robert Kruszka.

 

Diakonia uwielbienia tańcem i sztandarami uwielbia Jezusa gestami w czasie modlitwy. Odpowiedzialny: Michał Wójcik.

Share This