ETAP I - PODSTAWY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Nowe Życie

Podstawowa Ewangelizacja

Jeśli uważasz, że jesteś zbyt zły i za dużo w życiu nagrzeszyłeś, żeby dało się z tego wyjść – to ten kurs jest dla Ciebie. Jeśli sądzisz, że Bóg się od Ciebie odwrócił, albo nigdy się Tobą nie interesował – ten kurs jest dla Ciebie. A jeśli nie masz tak złego mniemania o sobie – to i dla Ciebie jest ten kurs. Prawdę powiedziawszy… każdy potrzebuje tego kursu.Jeden weekend (od piątkowego wieczoru, do niedzielnego popołudnia), to niewiele. A można zyskać, bez przesady, nowe życie – życie Dziecka Bożego i dziedzica Królestwa.

Emaus

Słowo Boże

Wyrusz razem z dwójką apostołów do Emaus, by Jezus wyjaśnił ci Pisma! Jeśli czytasz Biblię, ale jej nie rozumiesz, jeśli chcesz odkryć Jezusa – Słowo – ten kurs jest dla Ciebie. Rozkochaj się w Słowie Bożym, pozwól, aby to ono kształtowało Twoje serce!

Jan

Formacja uczniów

Zapisz się do szkoły, w której Twoim przewodnikiem będzie Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który siadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Nauczyciela. Ucz się od niego, co znaczy być prawdziwym uczniem Jezusa, jak kształtować swoje relacje z otoczeniem i w jaki sposób się formować, aby z ucznia stawać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza. Kurs ten nazywany jest sercem programu SESA.

Jezus w czterech Ewangeliach

Poznaj obraz Chrystusa, malowany przez każdego z ewangelistów. Odkryj głębię poszczególnych Ewangelii, aby zobaczyć w pełni osobę Chrystusa i pogłębić swoją z Nim relację.

Historia Zbawienia

Nasza własna historia

Spójrz na Biblię w nowy sposób – odkryj swoje miejsce w historii zbawienia. Prześledź kolejne etapy, przez które Bóg prowadził ludzkość, poznaj jeszcze lepiej najważniejszą Księgę i zobacz, że historia zbawienia jest Twoją osobistą historią.

Mojżesz

Formacja wyzwolicieli 

Zaprzyjaźnij się z Mojżeszem i naucz się od niego, co znaczy być prawdziwym liderem. Na jego przykładzie dowiesz się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak otwierać się na plan Boży i prowadzić danych Ci ludzi ku wolności, pracując we wspólnocie.

Błogosławieni

Droga do szczęścia 

Zacznij żyć błogosławieństwami na co dzień, stań się błogosławieństwem dla innych. Stań się chrześcijaninem pełnym nadziei i radości.

ETAP II – PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA MISJI EWANGELIZACJI

 

Paweł

Formacja ewangelizatorów

Chcesz głosić Jezusa, ale brakuje Ci mocnego kręgosłupa, wiedzy lub po prostu odwagi? Chcesz to czynić skutecznie w różnych życiowych sytuacjach? Jeśli tak, to ten kurs jest właśnie dla ciebie. Jest to najważniejszy kurs w formacji Szkół Nowej Ewangelizacji. Jego celem jest uformowanie ewangelizatora dla nowej ewangelizacji, aby Kerygmat, czyli dobra nowina była głoszona w sposób twórczy i dzięki temu docierała do wielu!

Tymoteusz

Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię

To jeden z kursów Dabar (kursów o Słowie Bożym). Kurs przeznaczony dla tych, którzy mają świadomość, że nie mogą robić nic innego, jak tylko ewangelizować. Ma on na celu przygotowanie ewangelizatora do sprawnego poruszania się po skarbach Biblii. Oprócz świadomości tego, że w głoszeniu Dobrej Nowiny konieczne jest posiadanie Pisma Świętego i dobra Jego znajomość, daje również wiele praktycznych wskazówek, jak klasyfikować i zaznaczać określone fragmenty w Biblii tak, by potem móc je szybko odszukać.

Apollos

Formacja głoszących

Jak głosić Jezusa i skutecznie przekazywać dzisiaj Dobrą Nowinę? W jaki sposób konstruować nauczania, konferencje, tak by osiągały cel –wskazywały na jedynego Zbawiciela każdego człowieka? Jak wykorzystywać nowe metody i środki przekazu podejmując Nową Ewangelizację? Na tym kursie dowiesz się, jak w nowy sposób głosić Ewangelię, aby inni słuchając nas mogli usłyszeć samego Jezusa i odpowiedzieć na Jego wezwanie.

Sekret Pawła

Wizja duszpasterska

Co sprawiło, że Apostoł, pomimo przeciwności, zniechęcenia i prześladowań tak skutecznie ewangelizował i odniósł ostatecznie wielki sukces apostolski? Jeśli chcesz posługiwać w Kościele, ten kurs skierowany jest specjalnie do Ciebie. Św. Paweł pragnie nauczyć Cię sekretów skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej, dzięki czemu będziesz mógł ulepszyć swoją dotychczasową posługę. Wskazane jest wcześniejsze przeżycie kursu „Paweł”.

Pięćdziesiątnica

Ewangelizować z wielką mocą

Wejdź do Wieczernika; aby tam doświadczyć osobistego Zesłania Ducha Świętego z Jego darami, z Jego charyzmatami; po to, aby z tego Wieczernika wyjść i Ewangelizować z wielką mocą! Otwórz się na posługę charyzmatyczną w dziele nowej ewangelizacji. Jeśli chcesz by twoja Wspólnota żyła charyzmatycznie a ewangelizacja była potwierdzona znakami, to zapraszamy na ten kurs.

Wstęp do Biblii

Na tym kursie jeszcze głębiej odkryjesz wspaniały świat najważniejszej z Ksiąg.

Łukasz

Apologetyka

Dowiesz się, jak w zgodzie z naszą wiarą rozmawiać z tymi, którzy są zdezorientowani odnośnie tożsamości Kościoła Katolickiego. Dowiesz się, jakie błędy w wierze popełniają często katolicy i jak pomóc im je pokonać.

ETAP III – FORMACJA FORMATORÓW EWANGELIZATORÓW

 

Maryja

List Chrystusa 

Poznaj Maryję z Nazaretu i odkryj,że jest modelem i pierwowzorem dla każdego ewangelizatora. Zobacz Jej rolę w zbawczym planie Boga i przyjmij Ją do siebie jako swoją Matkę.

 

Teologia biblijna

Kurs ukazuje jedność Starego i Nowego Testamentu oraz rozwój objawienia Bożego. Dzięki niemu Słowo Boże stanie się dla ciebie jasne i zrozumiałe.

Maranatha

Apokalipsa

Poznaj ostatnią księgę Biblii, aby napełnić się nadzieją i razem ze św. Janem zawołać: Maranatha! Przyjdź Panie Jezu!

 

Piotr

Eklezjologia

Poznaj podstawy eklezjologii czyli nauki o Kościele i dowiedz się, jak ważne miejsce zajmuje on w Bożym planie zbawienia.

Melchizedek

Liturgia

Odkryj głębiej piękno liturgii, aby jeszcze lepiej rozumieć i przeżywać celebrację obecności Chrystusa w modlitwie Kościoła.

 

Nehemiasz

Społeczna doktryna Kościoła

Poznaj Nehemiasza, który odbudował ruiny miasta Jeruzalem i ucz się od niego budowania Królestwa Bożego we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

 

Jetro

Ekumenizm

Naucz się jak należy działać dla jedności Kościoła-Ciała Chrystusa, o którą Jezus prosił Ojca.

KURSY DODATKOWE

 

Siedmioro młodych z Ewangelii

Odnowić się w młodości wiary.

Panowanie Jezusa

Dziesięcina ewangeliczna

Tetelestai

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Józef Marzyciel

Uzdrowienie wewnętrzne

Andrzej

Wyposażyć członków ekip w nową metodologię by móc realizować kursy programu formacji Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

Laboratorium Józef Barnaba

Formowanie członków ekip kursów oraz przygotowanie ewangelizatorów a szczególnie Dyrektorów Szkół SESA oraz Dyrektorów kursów, nie tylko by właściwie realizować program SESA, ale też po to by wiedzieć dlaczego się to robi.

Share This