Głoszący: o. Wit Chlondowski OFM oraz Joanna i Wojciech Salamon, Wspólnota Zacheusz z Cieszyna

Konferencja I - Chodzenie po wodzie i moczenie stóp - brat Wit i Wojtek

Konferencja I - Chodzenie po wodzie i moczenie stóp - brat Wit i Wojtek

Konferencja II - Rozeznawanie powołania - brat Wit i Asia

Konferencja II - Rozeznawanie powołania - brat Wit i Asia

Konferencja III - Widok wiatru - Asia

Konferencja III - Widok wiatru - Asia

Konferencja IV - (homilia) Krzyk strachu - brat Wit

Konferencja IV - (homilia) Krzyk strachu - brat Wit

Konferencja V - Jak wielki jest twój Bóg - Wojtek

Konferencja V - Jak wielki jest twój Bóg - Wojtek

Konferencja VI - (homilia) Patrzenie na Jezusa - brat Wit

Konferencja VI - (homilia) Patrzenie na Jezusa - brat Wit