Błogosławionego? Tak, zawsze jest błogosławiony, bo Tata błogosławi każdemu z nas nieustannie i z miłością.

Życzymy Nam więc, żebyśmy umieli przyjmować tę obfitość sercami otwartymi, wypełnionymi wiarą, nadzieją i miłością i żebyśmy rozlewali to błogosławieństwo na innych!

Błogosławimy Wam na nowy rok 2023! +

Share This